Vrijwilligers

In De Vlieger helpen vele vrijwilligers om het dagdagelijkse leven op school vlot te laten
verlopen. Denk maar aan de opvang, de refterdiensten, de afwas, het toezicht op de
speelplaats, het slaapklasje …


Hun helpende handen zijn van onschatbare waarde voor onze Vliegeniers en het team!

Abir

Koude refter

Alain

Koude refter – afwas

Anne-Marie

Opvang

Annick

Warme refter

Carin

Opvang

Cécile

Opvang

Hilde

Slaapklas

Ilham

Koude refter

Marianne

Opvang

Nicole

Peuterrefter