Contact

Adres

Leefschool De Vlieger
Rogierlaan 12
8400 Oostende

Mail

info@leefschooldevlieger.be

Telefoon

059 51 22 35

Directie

Gilla Boudry

Instellingsnummer

1061010

Bereikbaarheid

Lijn 5 – halte Leopold I plein
Lijn 6 – halte Sint-Jozefkerk

Team

Gilla

Directie –

Zorgcoördinator – ✉

Annelies

Secretariaat –

Anke

Secretariaat –

Romi

1e leefgroep – peuters –

Nienke
Nienke

1e leefgroep – jongste kleuters –

Phoebe
Phoebe

1e leefgroep – oudste kleuters –

Kristin
Kristin

1e leefgroep – oudste kleuters –

Cindy
Cindy

2e leefgroep –

Kayleigh
Kayleigh

2e leefgroep –

Jolien
Jolien

3e leefgroep –

Maren

3e leefgroep –

Janne
Janne

4e leefgroep –

Sam
Sam

4e leefgroep –

Kaat
Kaat

Turnleerkracht –

Marijke
Marijke

Zorg kleuter en L2 – 2e leefgroep –

Marie

Zorg L3 en L4 –

Ann-Sofie
Ann-Sofie

Zorg L3 en L4 – 3e leefgroep –

Sofie
Sofie

Kinderverzorgster –

Heidi

Zorg –

Trui
Trui

Godsdienst –

Moira

Zedenleer –

Fien

Muzische (stem) –

Nathalie
Nathalie

Muzische (woord) –

Sabine
Sabine

Onderhoud

Yuri
Yuri

Muzische (circus) –

Esperance
Esperance

Onderhoud

Frederiek
Frederiek

Onderhoud

Vrijwilligers

Leefgroepen

De Vlieger werkt met vier leefgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samenzitten.

De kleuters vormen samen de eerste leefgroep, die opgesplitst is in vier klassen: een peuterklas, een eerste kleuterklas en twee klassen waarin zowel tweede als derde kleuters zitten.

In de lagere school zijn er telkens 2 parallelklassen per leefgroep.

In de tweede leefgroep vinden we het eerste en tweede leerjaar.
De derde leefgroep bestaat uit het derde en vierde leerjaar.
De vierde leefgroep bestaat uit het vijfde en zesde leerjaar.

We kiezen bewust voor graadsklassen.
Op die manier kan oud jong helpen en de rollen worden elk jaar omgewisseld zodat de kinderen beide rollen ervaren. In een

graadsklas wordt er ook al verwacht van de kinderen dat ze een tijdje rustig en zelfstandig kunnen werken, terwijl de anderen instructie krijgen.
Per leefgroep hebben we twee leerkrachten. Daarnaast hebben we een turnleerkracht, ‘muzische mannen’ en leerkrachten voor de levensbeschouwelijke vakken. Samen met de collega’s van het secretariaat, onze kinderverzorgster, de poetsdames en de werkman wordt het Vliegerteam gevormd.

Zorg

De Vlieger heeft daarnaast ook een uitgebreid zorgteam. Dagelijks wordt er in onze leefgroepen hard gewerkt om kinderen in hun kracht te laten staan, hen te verwonderen, hen te laten nadenken, zich te leren inzetten, te leren samenwerken. De ene heeft nood aan een extra uitdaging, de ander aan een helpende hand. Onze groepen wisselen en draaien naar de noden van de kinderen.

We vinden het heel belangrijk om samen met
het kind en de ouders op weg te gaan.
Samen zoeken we wat binnen de
mogelijkheden ligt om te helpen. De
zorgcoördinator brengt kinderen,
leerkrachten, ouders en zorg samen. Elke
leerling wordt van dichtbij gevolgd. We
werken handelingsgericht en het
zorgcontinuüm is daarbij een groot
referentiekader.

Als we merken dat onze zorg niet ver genoeg
reikt, zullen we daar ook eerlijk over
in gesprek gaan. Indien een ouder het wenst, ondernemen we actief stappen om
waar nodig met schoolexterne ondersteuners
samen te werken. Het CLB is onze
begeleidende partner in die trajecten.